23 stycznia

Wystawa fotografii uczestników warsztatów
„Portret – różne spojrzenia na kobietę”

„Portret tej samej kobiety w obiektywie kilku różnych osób na pierwszy rzut oka wygląda podobnie. Podążanie za wskazówkami wykładowcy, stosowanie tych samych zasad w kadrowaniu i oświetlaniu, powoduje początkowo uzyskanie zdjęć zbliżonych do siebie treścią i formą. W miarę zdobywania doświadczenia, każdy z fotografujących zaczyna patrzeć w sposób indywidualny, dostrzegać w człowieku, jego twarzy i postaci coś ukrytego dla pozostałych i uczy się wydobywać „to coś” w kadrze. Obiektywizm ustępuje subiektywizmowi, konformizm – nonkonformizmowi.
Fotografie wykonane przez uczestników warsztatów to zapis ich pierwszych kroków w tematyce portretu świadomego – operującego myślą, współpracą i współodpowiedzialnością za zdjęcie dwóch stron: fotografującego i fotografowanej. To namacalna wizualizacja tych zdarzeń.”
Paweł Staszak

Zdjęcia z wernisażu wystawy
Reprodukcje wybranych prac


2009
Prezentujący:

Anna Borkowska,
Małgorzata Cichocka,
Agnieszka Dąbrowska,
Agnieszka Golik,
Kamil Kaczorowski,
Katarzyna Kawecka,
Dariusz Pituch,
Marcin Przewłocki.

ul. Piastowska 13
(poniedziałek-piątek - godz. 10.00-17.00)